Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' & Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 ΑΠΟ Ε.Α.Α.Σ

 Για τη βράβευση αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2019 – 2020, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην ΕΑΑΣ μέχρι 13 Νοε 2020, τα στοιχεία των αριστούχων μαθητών των Β’ και Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση των αντιστοίχων ποσών από το ΓΕΣ.


Αριστούχος θεωρείται ο μαθητής/-τρια που έχει βαθμό 18,1 και άνω.


Διευκρινίζεται ότι τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και η κατηγορία τους, δηλαδή οι απόφοιτοι της Β’ ή της Γ’ Λυκείου ή και των δύο τάξεων καθορίζεται κατ’ έτος από το ΓΕΣ, αφού τα κονδύλια είναι εις βάρος του Π/Υ του.


Επειδή τα χρήματα διατίθενται από το ΓΕΣ, δικαιούχοι αριστούχοι είναι τα τέκνα των μελών της ΕΑΑΣ που προέρχονται από το ΣΞ.


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

Φ/Α των ταυτοτήτων (Αστυν. και Αποστρ.) του γονέα-Μέλους της ΕΑΑΣ. 

Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου.  

Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, όπου να φαίνεται ο πλήρης ΙΒΑΝ.

Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, για κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό,σε περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους 2019–20

ΑΙΤΗΣΗ

Δευτέρα, 26 Οκτωβρίου 2020

M.T.Σ -Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ μηνών Ιουνίου-Ιουλίου Έτους 2020

 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την χορήγηση του ΒΟΕΑ για τους μήνες ΙΟΥΝΙΟ – ΙΟΥΛΙΟ του έτους 2020, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες Ιούνιο – Ιούλιο του έτους 2020, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 06-11-2020 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 27-11-2020.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να εκδοθεί από την 26η Οκτωβρίου 2020 και εντεύθεν και να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα.

Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 2103233375 ή μέσω e-mail: voithimata@army.gr

Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 - Αθήνα

Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ.

Αθήνα, 23 Οκτ 2020

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2020

Δείτε τα αναδρομικά που θα παρετε μεσα απο τον e-EFKA

 Για να δουμε ποσα αναδρομικα θα παρουμε,παμε στην σελιδα του e-efka

https://www.efka.gov.gr/el

Επιλεγουμε Συνταξιουχοι


Μετά επιλέγουμε Πληρωμες


Μετα επιλέγουμε Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων Συντάξεων


μετά κανουμε είσοδο με τα στοιχεια ΤΑΞΙΣ μας

 και το ΑΜΚΑ μας, βλεπουμε τα αναδρομικα μας,και αν θελουμε εκτυπωση του ενημερωτικου παταμε Εκτυπωση


μετα Εκτελεση

μετά ΟΚ
Και μετα κατεβάζουμε σε pdf το ανημερωτικο των αναδρομικων μας.
Στα αναδρομικα που θα παρουμε εχουν γινει μονο οι κρατησεις υπερ υγειας,αλλα δεν εχει παρακρατηθει ο αναλογουντας φορος ,ο οποιος θα παρακρατηθει με  την υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων χωριστά για το 2015 και 2016. Δηλαδή στην  βεβαίωση συντάξεων (φορολογικού έτους 2021 δηλαδή για εισοδήματα που πάρθηκαν το 2020 ) θα είναι καταχωρημένα τα παραπάνω ποσά και θα πρέπει να γίνουν δύο (2)  τροποποιητικές δηλώσεις στα έτη αναφοράς 2015 και 2016. 

Εως 20.000 ευρω φορολογητέο ο φορος  ειναι 22%
Πιάνω απο 20.000 ευρω φορολογητεο ο φόρος ειναι 29%

Τέλος θα κρατηθεί αντίστοιχα  και εισφορά αλληλεγγύης μέχρι τις 20000 2,2% και άνω των 20000 5%. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020

Ε.Α.Α.Α -Χορήγηση Βοηθήματος Αριστούχου Μαθητή (ΒΑΜ) Σχολικού Έτους 2019-2020

 Γνωρίζετε στα Μέλη της ΕΑΑΑ ότι, στις 13 Δεκεµβρίου 2020, ηµέρα Κυριακή και ώρα 11.00 π.µ., θα πραγµατοποιηθεί στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου της Ένωσης (Χαλκοκονδύλη 5, 7ος όροφος), η βράβευση των αριστούχων µαθητών σχολικού έτους 2019-2020, τέκνων οικογενειών αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας.

Α) ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕIΣ:
Τα τέκνα να έχουν προαχθεί από τη Β’ στη Γ’ τάξη ή να έχουν αποφοιτήσει από τη Γ’ Τάξη Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου Ελληνικής Επικράτειας (και Τεχνικό Λύκειο), µε Μ.O. βαθµολογίας 18,1 και άνω, σύµφωνα µε το Π.Δ. 246/98 και Π.Δ. 60/06 του Υπουργείου Παιδείας.

Ο αριθµός των υπό βράβευση τέκνων των Αποστράτων καθορίζεται µε απόφαση του κ. Α/ΓΕΑ και στον υπό βράβευση µαθητή χορηγείται χρηµατικό ποσό Τριακοσίων Είκοσι ευρώ (€320,00) το οποίο θα κατατεθεί σε τραπεζικό λογαριασµό του βραβευµένου µαθητή από το ΓΕΑ/ΟΛΚΑ.

Β) ΔIΚΑIΟΛΟΓΗΤIΚΑ:

– Αίτηση από τον νόµιµο Επίτροπο (κηδεµόνα – πατέρα – µητέρα), όπως το υπόδειγµα στο τέλος της ανακοίνωσης.

– Βεβαίωση του Δηµοσίου ή Ιδιωτικού Λυκείου (Ελληνικής Επικράτειας), στην οποία θα εµφαίνεται ο Μ.Ο. της βαθµολογίας των µαθηµάτων του µαθητή και ο χαρακτηρισµός «ΑΡΙΣΤΑ» (δίδεται από τη Γραµµατεία του Λυκείου), ή υποβολή φωτοαντιγράφου του Αποδεικτικού Προαγωγής ή του Απολυτηρίου.

– Φωτοαντίγραφο Τραπεζικού Λογαριασµού του τέκνου και σε περίπτωση µη υπάρξεως, να αποσταλεί Φωτοαντίγραφο Οικογενειακού Τραπεζικού Λογαριασµού µε το όνοµα ενός εκ των γονέων. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599 (θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής) στην οποία ο βραβευθείς θα επιτρέπει την κατάθεση του ποσού στον Οικογενειακό Τραπεζικό Λογαριασµό.

Υποβολή δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά όλων των ανωτέρω κατηγοριών, θα υποβληθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορές, ως εξής:

- Στα κατά τόπους Παραρτήματα, όσα Μέλη εξυπηρετούνται από αυτά.

- Απευθείας στην κεντρική ΕΑΑΑ, όλα τα υπόλοιπα Μέλη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: σε περίπτωση αυτοπρόσωπης παρουσίας, θα τηρηθεί απαρέγκλιτα η καθορισθείσα από την ΕΑΑΑ διαδικασία (κατόπιν ραντεβού, χρήση μάσκας κλπ).

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών

Τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν στην κεντρική ΕΑΑΑ ή τα Παραρτήματά της (για ταχυδρομική αποστολή λαμβάνεται υπόψιν η σφραγίδα ταχυδρομείου), έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

Αυτονόητη η υποχρέωση τήρησης  της ανωτέρω προθεσμίας, προκειµένου υποβληθούν  στο ΓΕΑ το σύνολο των Αιτήσεων για έγκριση του αντίστοιχου κονδυλίου.

Για να κατεβάσετε την Αίτηση πατήστε εδώ

Εκ της ΕΑΑΑ

Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου 2020

Ανακοίνωση Καταβολής ΒΟΕΑ Μηνών Απριλίου-Μαϊου Έτους 2020

 Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ανακοινώνει την  χορήγηση  του ΒΟΕΑ για τους μήνες ΑΠΡΙΛΙΟ – ΜΑΪΟ του έτους 2020, στα δικαιούμενα τέκνα των μετόχων και μερισματούχων του, με αμετάβλητη τιμή μεριδίου.

Οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν κατά απόλυτη σειρά με βάση το μήνα υποβολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής αίτησης, στους ατομικούς λογαριασμούς εκάστου.

Για τα τέκνα που υπέβαλαν αίτηση κατά τους μήνες Απρίλιο – Μάϊο του έτους 2020, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους και με την ένδειξη: «Για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης», το αργότερο μέχρι 09-10-2020 και να έχει ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 25-10-2020.

Σημειώνεται ότι, η εν λόγω Φορολογική Ενημερότητα θα πρέπει να εκδοθεί από την 25η Σεπτεμβρίου 2020 και εντεύθεν και να ισχύει τουλάχιστον για ένα (1) μήνα.        

Τρόποι αποστολής της φορολογικής ενημερότητας: ταχυαποστολή (courier) ή FAX: 2103233375 ή μέσω e-mail: voithimata@army.gr

Σας γνωρίζουμε ότι η παραλαβή ή μη των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω ταχυαποστολής (courier) πιστοποιείται από τις αρμόδιες εταιρείες ταχυαποστολών.

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση :

Μετοχικό Ταμείο Στρατού

Κολοκοτρώνη 13

Τ.Κ. 10562 - Αθήνα

Με την ένδειξη Φορολογική Ενημερότητα για ΒΟΕΑ.

Αθήνα, 22 Σεπ 2020     

-Ο-

Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ

Ταξίαρχος(Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης