Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ' & Β' ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2019-20 ΑΠΟ Ε.Α.Α.Σ

 Για τη βράβευση αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους 2019 – 2020, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί στην ΕΑΑΣ μέχρι 13 Νοε 2020, τα στοιχεία των αριστούχων μαθητών των Β’ και Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών μας, προκειμένου να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση των αντιστοίχων ποσών από το ΓΕΣ.


Αριστούχος θεωρείται ο μαθητής/-τρια που έχει βαθμό 18,1 και άνω.


Διευκρινίζεται ότι τόσο ο αριθμός των δικαιούχων όσο και η κατηγορία τους, δηλαδή οι απόφοιτοι της Β’ ή της Γ’ Λυκείου ή και των δύο τάξεων καθορίζεται κατ’ έτος από το ΓΕΣ, αφού τα κονδύλια είναι εις βάρος του Π/Υ του.


Επειδή τα χρήματα διατίθενται από το ΓΕΣ, δικαιούχοι αριστούχοι είναι τα τέκνα των μελών της ΕΑΑΣ που προέρχονται από το ΣΞ.


Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν είναι:

Φ/Α των ταυτοτήτων (Αστυν. και Αποστρ.) του γονέα-Μέλους της ΕΑΑΣ. 

Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου.  

Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου.

Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, όπου να φαίνεται ο πλήρης ΙΒΑΝ.

Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, για κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό,σε περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά τη διάρκεια του Σχολικού έτους 2019–20

ΑΙΤΗΣΗ