Δευτέρα, 4 Ιανουαρίου 2021

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2021

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης
ΕΚΟΕΜΣ έτους 2021


(1) Ο μήνας Ιανουάριος 2021 στις 04 Ιαν 2021 ημέρα Δευτέρα.
(2) Ο μήνας Φεβρουάριος 2021 στις 28 Ιαν 2021 ημέρα Πέμπτη.
(3) Ο μήνας Μάρτιος 2021 στις 25 Φεβ 2021 ημέρα Πέμπτη.
(4) Ο μήνας Απρίλιος 2020 στις 30 Μαρ 2021 ημέρα Τρίτη.
(5) Ο μήνας Μάιος 2021 στις 29 Απρ 2021 ημέρα Πέμπτη.
(6) Ο μήνας Ιούνιος 2021 στις 28 Μαϊ 2021 ημέρα Παρασκευή.
(7) Ο μήνας Ιούλιος 2021 στις 29 Ιουν 2021 ημέρα Τρίτη.
(8) Ο μήνας Αύγουστος 2021 στις 29 Ιουλ 2021 ημέρα Πέμπτη.
(9) Ο μήνας Σεπτέμβριος 2021 στις 30 Αυγ 2021 ημέρα Δευτέρα.
(10) Ο μήνας Οκτώβριος 2021 στις 29 Σεπ 2021 ημέρα Τετάρτη.
(11) Ο μήνας Νοέμβριος 2021 στις 27 Οκτ 2021 ημέρα Τετάρτη.
(12) Ο μήνας Δεκέμβριος 2021 στις 29 Νοε 2021 ημέρα Δευτέρα.